ERRAI

2009 instalacja audiowizualna, 16min, muzyka ambisonic oraz stereoskopia i animacja światła muzyka i projekcja video: Ewa Trębacz animacja światła, integracja przestrzeni wizualnej: Robert Sowa sopran: Anna Niedźwiedź, waltornia: Josiah Boothby

Projekt audiowizualny Errai powstawał wspólnie i na zaproszenie przez kompozytorkę Ewę Trębacz oraz we współpracy z Center for Digital Arts and Experimental Media (DXARTS) University of Washington, Seattle. Zakładane było skonstruowanie unikalnej, wielowymiarowej przestrzeni audiowizualnej. Całość przestrzeni fizycznej i percepcyjnej projektu została potraktowana, jak pudło rezonansowe, jednego, rozszerzonego instrumentu, gdzie odbiorca znajduje się w jego wnętrzu. Errai (w wersji koncertowej) miało swoją premierę 19 września 2009 roku, w ramach 52 Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień“, w Hali Najwyższych Napięć Instytutu Energetyki w Warszawie.

Other: No similar works